سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   *کنسرو ماهي ارائه شده در وعده شام را قبل از مصرف الزاما 20 دقيقه بجوشانيد. *دانشجويان محترم مهلت رزرو غذا 48ساعته مي باشد. *هرگونه انتقاد و يا پيشنهاد در خصوص برنامه غذايي و ..... به نماينده هاي شواري صنفي و يا مستقيما به اداره تغذيه ارائه نماييد.