سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   در ماه رمضان غذا در دوعده افطار و سحر توزيع مي شود براي سحري صبحانه و افطاري شام را انتخاب کنيد*کنسرو ماهي ارائه شده را قبل از مصرف الزاما 20 دقيقه بجوشانيد.در تاريخ 2 تير يک بسته خرما + يک غدد شير 1 ليتري توزيع مي شود در صورت تمايل وعده ي افطار را رزرو کنيد. *دانشجويان محترم مهلت رزرو غذا 48ساعته مي باشد. *هرگونه انتقاد و يا پيشنهاد در خصوص برنامه غذايي و ..... به نماينده هاي شواري صنفي و يا مستقيما به اداره تغذيه ارائه نماييد.